De erfgenaam-pachter heeft er belang bij als die waardering in verpachte staat wordt gedaan, terwijl het in het financiële belang van de overige kinderen is om die waardering in vrij opleverbare staat uit te voeren.
De rechter heeft zich over deze vraag uitgesproken en oordeelt dat de percelen tegen de waarde in verpachte staat aan de erfgenaam-pachter moet worden toebedeeld. Ook in deze gevallen moet volgens de rechter rekening worden gehouden met bestaande pachtovereenkomsten...