Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing gemaakt en getekend. In de splitsingstekeningen en in de akte van hoofdsplitsing was vastgelegd dat de buitengevels behoren tot de gemeenschappelijke delen van de verschillende ondersplitsingen. In de aktes van ondersplitsing stond echter onbedoeld dat de kosten voor rekening komen van de hoofdsplitsing.
De verenigingen van eigenaren (VvE) van de hoofdsplitsing en de ondersplitsingen hebben – toen ...

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak stond in de splitsingsakte dat het betreffende appartement als woning is bestemd. Bij de uitleg daarvan spelen termen als partijbedoeling, redelijkheid en billijkheid en objectieve maatstaven een rol. Ook moet de samenhang met splitsingsreglement hierin worden betrokken. In dit geval bleek dat de eigenaar/gebruiker verplicht was om het privégedeelte te gebruiken zoals dat in de akte en het reglement was om...

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene partij een groter voordeel kan halen dan de ander heeft voorzien, dan wel een groter nadeel ondervindt dan voorzien bij het aangaan van de overeenkomst. Dan gaan de letters van de overeenkomst ontleed worden. Zo ook in hiervoor vermelde situatie.
 
De huurder vindt dat uit de tekst moet worden afgeleid dat er na vijf jaar een koopoptie voor hem ontstaat. De verhuurder vindt dat de hu...

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter bovenop de verplichting om gewone herstellingen te doen uitvoeren, ook buitengewone herstellingen aan de verplichting toegevoegd. In de praktijk moet telkens opnieuw worden bezien wat onder gewone dan wel buitengewone lasten en herstellingen valt. In principe wordt aangesloten bij bepalingen daarover in het huurrecht. Als er ook sprake is van buitengewone herstellingen, dan is de verplichting ruimer dan die in het huu...

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Vereniging van Eigenaren (VvE) van het betreffende complex. U wordt daarmee medeverantwoordelijk voor de gezamenlijke ruimtes in het gebouw. De VvE houdt zich bezig met onderhoud, beheer en gezamenlijke geldzaken. Elk lid heeft een stem in de vergadering en is zijn of haar deel in de gezamenlijke kosten verschuldigd.

In een vergadering stemmen de leden over deze besluiten. En elk lid draagt bij aan gezamenl...

In een situatie waar er nog minderjarige kinderen thuis wonen, kunnen beide partners bijvoorbeeld afspreken dat moeder en kinderen in het huis blijven wonen en dat moeder vanaf dat moment alle hypotheeklasten voor haar rekening neemt. Als een dergelijke afspraak niet goed is vastgelegd – maar bijvoorbeeld mondeling is gemaakt zonder bijzijn van derden – dan wordt een dergelijke afspraak door partijen al gauw verschillend uitgelegd.

De rechter kan dan nog maar een ding. Als beide ...

Ook de transitie naar duurzaam en gasloos bouwen helpt niet mee om snel betaalbare nieuwbouwwoningen op te kunnen leveren. En dan te bedenken dat er de komende decennia in Nederland behoefte is aan een miljoen nieuwe huizen. De politiek probeert de woningmarkt her en der wat te sturen. Zo is er recent door de Tweede Kamer ingestemd met een regeling waardoor kleine woningbouwprojecten in aanmerking kunnen komen voor een versnelde procedure qua wijzigen bestemming en omgevingsvergunning. Het ...

De verlaging van de norm houdt in dat de kosten koper en kosten voor een verbouwing uit eigen zak betaald moeten worden. Zonder eigen geld dus geen koopwoning. Uit een recent onderzoek blijkt dat een op de drie 3 starters bij zijn of haar ouders aanklopt voor een financieel steuntje in de rug. Een starterswoning in de Randstad kost circa € 235.000. Daar komt dan tussen de 6 en 10% aan kosten bij voor de overdrachtsbelasting, hypotheekadviseur, notaris, kadaster, nationale hypotheekgarant...

De bulk aan oversluitingen komt voor rekening van 55-plussers. Zij namen bijna de helft van het aantal voor hun rekening. Ook de leeftijdscategorie daar precies onder – 45-55 jaar – scoort hoog met bijna een derde van het totaal. Het gaat dan om huizenbezitters waarvan de hypotheek al langer loopt. Daar geldt in de meeste gevallen nog een hypotheekrente van meer dan vier procent. Geografisch gezien ligt de nadruk voor oversluitingen in de grote steden.

Bijna de helft van de over...

In een koopovereenkomst staat sinds 1 februari 2018 standaard een voorbehoud voor een bouwkundige keuring. Wordt dit voorbehoud niet opgenomen, dan is het verplicht om expliciet de reden daarvoor in de koopovereenkomst te beschrijven. In de praktijk heeft dit volgens BIJN.nl geleid tot een stijging van slechts 6 procent van het aantal bouwkundige keuringen. Dat baart Nijboer zorgen. Hij wil graag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, weten hoe het m...