Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juist omdat – hoe vervelend ook – ook, uw overlijden een zekerheid is, is het verstandig om voor uw nabestaanden een goede regeling te maken. Deze regeling moet in een persoonlijk testament worden vastgelegd.

Voor veel risico's heeft u zich – al dan niet verplicht – verzekerd. Daarmee dekt u de financiële gevolgen voor het geval het verzekerde risico zich voordoet. Dat risico doet zich gelukkig vaak ...

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partner na verbreking van de samenwoonrelatie alimentatie aan haar zou moeten betalen. De man verweerde zich door te stellen dat de rechter alleen alimentatie kan vaststellen als de alimentatieplicht uit de wet voortvloeit en niet uit een overeenkomst. De rechter ging in die stelling niet mee.
 
Omdat de ex-partners er samen niet uitkomen, moet de rechter de uitkering vaststellen. De rechter...

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitingsclausules in een notariële akte worden vastgelegd. Dat gold alleen niet voor contante schenkingen en – daaronder vallend – schenkingen via girale overboekingen.
Het Hof Arnhem-Leeuwarden kreeg eerder dit jaar wel een heel curieus geval onder ogen. Een schenking uit 1995 was niet vastgelegd in een notariële akte – dus ook geen uitsluitingsclausule – maar in de daarop volgende aangifte schenk...

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehouden zitting van de rechtbank Noord-Holland over een dergelijke zaak. Op de dag dat een vrouw de relatie met haar man verbreekt en intrekt bij haar nieuwe partner, haalt zij de gezamenlijke spaarrekening leeg. Drie manden later wordt het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend en pas weer een jaar later is de echtscheiding uitgesproken.
De wettelijke regel is dat een partner die binnen zes maanden vo...

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolmachtigde gedurende meerdere jaren het volledige beheer over de financiën van de volmachtgever voerde. In die periode heeft de gevolmachtigde goed voor zichzelf en zijn familie gezorgd, althans met bedragen die hij van de bankrekeningen van de volmachtgever naar zijn eigen bankrekening overmaakte. Energie, onderhoud van de auto, vliegtickets en boodschappen werden met dat geld betaald. Giften aan de kinderen van...

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omstandigheden van de alimentatie betalende man zijn gewijzigd op de manier zoals in het convenant omschreven. Daarin hebben man en vrouw afgesproken dat bij wijziging van omstandigheden bij een van beiden de alimentatie in onderin overleg zal worden herzien. Samenleving met een nieuwe partner door de man werd van die afspraak uitgesloten. Hertrouwen door de man zou daarmee geen invloed hebben op de alimentatie.

Het aantal akten dat het notariaat het vierde kwartaal van 2018 heeft gepasseerd, is opnieuw meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In totaal heeft het notariaat 3.433 akten meer gepasseerd. Traditioneel worden de meeste akten gepasseerd in de onroerendgoedpraktijk, gevolgd door de familierechtpraktijk.

Veel kandidaat-notarissen

Het aantal notarissen is het afgelopen kwartaal licht gestegen. Vergeleken met een jaar eerder, zijn er iets minder notarissen werkzaam. Het aan...

Tot 1 januari 2018 was trouwen in een algehele gemeenschap van goederen de hoofdregel. Hadden de aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen dan trouwde je automatisch in de algehele gemeenschap van goederen. Het vermogen van de echtgenoten werd dan hun gezamenlijke bezit. Zowel het vermogen dat zij hadden op het moment van trouwen als het toekomstig vermogen werd gezamenlijk. 
Ook schenkingen en erfenissen werden gezamenlijk bezit, tenzij door de schenker of de...

De financiële consequenties van een echtscheiding zijn voor de meeste betrokkenen een grote bron van zorg. Desondanks schakelt bijna de helft daarvan daarbij geen professionele hulp in. Dat heeft te maken met onwetendheid over de aanpak er van en over mogelijke hulpinstanties.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van financiële en juridische afspraken bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.


De wettelijke bepalingen over onderhoudsverplichtingen zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op een wettelijke alimentatieverplichting. De wettelijke maximumtermijn voor alimentatie – twaalf jaar – geldt daarom ook niet voor samenwoners.

Op een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst zijn andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze bepalingen gaan uit van redelijkheid en billijkheid. Om vast te stellen of iets redelijk of billijk...