Relaties & Familie

  1. Diensten
  2. Relaties & Familie

Echtscheiding

Een echtscheiding is een emotioneel proces dat een hoop stress met zich meebrengt. Het is voor iedereen belangrijk om te proberen de scheiding goed, eerlijk en praktisch te
regelen, zonder dat de aanstaande ex-partners hoogoplopende ruzie krijgen. Hetzelfde geldt voor niet-gehuwde partners die uit elkaar gaan. In dit geval wordt bijvoorbeeld een samenlevingscontract beëindigd en daar zijn goede afspraken voor nodig. Het liefst zonder te veel onenigheden. Overleggen en afspraken maken gaat een stuk makkelijker met de hulp van een deskundige en objectieve professional die adviseert en begeleid, bijvoorbeeld uw notaris.

Voor de afwikkeling van uw echtscheiding bent u in goede handen bij notaris Arend Koster. Hij staat bekend om zijn onpartijdigheid en expertise op gebied van familierecht, huwelijksvermogensrecht en de bijbehorende fiscale wetgeving. Hierdoor kan hij u bijstaan bij alle facetten van uw echtscheiding. U kunt hierbij denken aan de bespreking van de alimentatieberekening, het opstellen van het convenant, het passeren van de akte van verdeling en advies over uw testament. Bij een echtscheiding komt er al genoeg op u af, daarom houden wij het gehele proces graag in één hand. Dit brengt gemak voor u mee en is eenvoudiger in de afwikkeling, kostenbesparend en zorgt voor onpartijdigheid en geheimhouding. Speciaal hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met een advocatenkantoor. Zo kunnen wij u, daar waar nodig en vereist, de juiste juridische bijstand verlenen.

Bij Notariaat West Betuwe bent u verzekerd van deskundige afhandeling van uw echtscheiding. Arend Koster is al tien jaar gespecialiseerd in echtscheidingen en is aangesloten bij de VMN. Dit is de specialistenvereniging van scheidingsbemiddelaars in het notariaat. Tevens is hij sinds 2014 bevoegd de titel MfN Registermediator te voeren.

Samenlevingscontract

In Nederland is het niet wettelijk verplicht om een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Vaak is het wel verstandig om een samenlevingscontract op te stellen om de verhoudingen tussen de samenwoners goed vast te leggen. Enkele redenen waarom het nuttig kan zijn om een samenlevingscontract op te stellen:

  • U kunt bepalen dat bezittingen bij overlijden naar de langstlevende gaan.
  • Een samenlevingsovereenkomst zorgt er vaak voor dat bij overlijden veel minder erfbelasting verschuldigd is.
  • Het partnerpensioen kan aan uw partner worden toegekend. Sommige pensioenfondsen stellen hiervoor een samenlevingscontract verplicht.

Indien u ook kinderen (al dan niet uit eerdere relaties) heeft, is een samenlevingscontract alleen vaak niet voldoende. In dit geval is er ook een testament nodig om uw erfenis te regelen. De notaris kan u hier uitgebreid over informeren.

Huwelijkse voorwaarden/Partnerschapsvoorwaarden

Tot 1 januari 2018 kenden wij in Nederland als wettelijk systeem de algehele gemeenschap van goederen, zowel bij huwelijk als bij geregistreerd partnerschap. Dit betekende dat in beide gevallen de afzonderlijke vermogens van de echtgenoten/geregistreerde partners werden samengevoegd tot één gemeenschappelijk vermogen. Hierin waren beiden partners voor de helft gerechtigd.

Vanaf 1 januari 2018 kennen wij als (nieuw) wettelijk stelsel de beperkte gemeenschap van goederen. Beperkt, omdat voorhuwelijks (privé-)eigendom van de echtgenoot niet gedeeld hoeft te worden. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die voor en tijdens het huwelijk worden ontvangen. In dit nieuwe stelsel moet u een notariële akte sluiten wanneer u toch een algehele gemeenschap van goederen wenst.

Wil u voorkomen dat de wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen ontstaat? Dan dient u voorafgaand aan het huwelijk/geregistreerd partnerschap een overeenkomst aan te gaan. Dit worden ook wel huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden genoemd. Deze akte moet door de notaris worden opgesteld. Er zijn verschillende redenen om huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Bijvoorbeeld wanneer u binnenkort een eigen onderneming wil starten of beschikt over (familie)vermogen dat privé-eigendom moet blijven. Huwelijkse voorwaarden kunnen ook tijdens het huwelijk aan worden gegaan. Bijvoorbeeld bij het op een later tijdstip starten van een onderneming.