diensten

Bijzonder onroerend goed

Bijzonder onroerend goed

Ook andere zaken dan de leveringsakte van een woning moeten ingeschreven worden bij het Kadaster. Het notariaat heeft hierbij een belangrijke functie. Dit gaat om zaken waarbij er overeenkomsten en rechtshandelingen vastgelegd moeten worden, zoals:

Deze zaken moeten worden vastgelegd in notariële akten, die ingeschreven worden bij het Kadaster. Dit is nodig om een juiste weergave te hebben voor derden, zodat duidelijk is op welk perceel welke verplichtingen van toepassing zijn.

Appartement & splitsing

Indien u van een geheel gebouw een gedeelte (bijvoorbeeld de boven- of benedenwoning) wil verkopen dient het gebouw te zijn gesplitst in appartementsrechten. Alle grote flatgebouwen in Nederland zijn gesplitst in appartementsrechten. Deze appartementsrechten komen tot stand via een notariële akte van splitsing. Na deze splitsing kunnen de appartementsrechten afzonderlijk worden verkocht. Bij deze splitsing wordt ook een Vereniging van Eigenaars opgericht, die verplicht wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur zorgt voor de gang van zaken binnen de VVE en voor een deugdelijke administratie en financiële verantwoording.

Wij kunnen u adviseren bij het splitsen van een gebouw in appartementsrechten en bij het opheffen en het wijzigen van splitsingsakten. Het gehele proces wordt door ons begeleid en geregeld, vanaf de aanvraag bij het Kadaster tot en met het passeren en registreren van de akte en tenslotte de inschrijving van de VVE bij de Kamer van Koophandel.

Offerte aanvragen


Nieuwbouw

Niet alleen bestaande bouw, maar ook de aanschaf van een nieuwbouwwoning uit een project of de aankoop van een perceel grond voor de bouw van een woning vindt plaats bij notariële akte, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. Soms vindt dit plaats via een projectnotaris, die de gehele nieuwbouw begeleidt, soms kan een koper individueel kiezen. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Vaak wordt met de grondeigenaar, de gemeente of een afzonderlijke andere grondeigenaar, een koopovereenkomst gesloten, waarna de notaris het notarieel vastlegt.

Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden, zoals het recht van uitweg of overpad, het recht om elkaars perceel te betreden voor onderhoud en wanneer woningen in een rij zijn gebouwd ter legalisering van de bouwkundige situatie, worden vastgelegd in een notariële akte. Vaak gebeurt dit bij de overdracht van een nieuwbouwperceel. Ook het uitschrijven van een erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld omdat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de eerder vastgelegde uitweg, moet steeds notarieel worden vastgelegd. Het voordeel van het vastleggen is de zogenoemde zakelijke werking ten opzichte van derden.

Kwalitatieve verplichting

Het vestigen van een kwalitatieve verplichting (ook wel kettingbeding genoemd) wordt gedaan in een (afzonderlijke) notariële akte. Een kwalitatieve verplichting komt in vele vormen voor, de meest voorkomende zijn de bepalingen die door gemeentes worden opgelegd bij nieuwbouwwoningen in het kader van verplichtingen waar eigenaren (en hun opvolgers) zich aan moeten houden.

Opstalrecht

Een recht van opstal komt in vele vormen voor. Voorbeelden zijn rechten van opstallen voor openbare nutsbedrijven, zoals Liander en Vitens voor het hebben en houden van leidingen in de grond. De bepalingen en eventuele vergoedingen (retributies genaamd) worden opgenomen in de desbetreffende akte, vaak bij aanschaf van een nieuwbouwwoning. Ook het bouwen van zonneparken of het plaatsen van zonnepanelen op daken gebeurt vaak door middel van het vestigen van een recht van opstal.

Erfpacht

In grote steden, Amsterdam met name, komt erfpacht veelvuldig voor. De gemeente behoudt zich de eigendom van de grond voor en geeft dan een recht van erfpacht aan diegene die de woning in gebruik heeft. Ook in de agrarische sector komt erfpacht vaak voor. Ook hier geldt weer dat de bepalingen en vergoedingen (canon genaamd) vastgelegd moeten worden in een notariële akte.

Verdeling

Als echtgenoten gaan scheiden, geregistreerde partners hun partnerschap beëindigen of wanneer samenwoners hun relatie verbreken, moet gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Voor de verdeling van een woonhuis (of welk registergoed dan ook) of aandelen in een besloten vennootschap is inschakeling van een notaris verplicht. In de akte van verdeling worden gemaakte afspraken vastgelegd en wordt onder andere de toekomstige verhouding met de hypotheekbank geregeld. Als de ene partij de andere partij moet uitkopen, verloopt de betaling ook via de notaris.

Waar kunt u ons vinden?

Op de locatie is parkeren gratis. U kunt ons vinden aan de linkerzijde van het pand op de eerste verdieping. In geval van een fysieke beperking kunt u gebruik maken van de lift.

Binnenkort beschikbaar

Het Portaal

Binnenkort kunt u gebruikmaken van het Portaal van Notariaat West Betuwe om uw online dossier in te zien.

Nog even geduld alstublieft!