diensten

Samenleven, (levens)testamenten en uit elkaar gaan

Over de dienst

Elk moment in het leven van een mens kent zijn eigen bijzonderheden en heeft zo zijn eigen regelingen, waar u de hulp van een notaris voor nodig kunt hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan het samenwonen, het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, het overlijden of een echtscheiding.

Samenlevingsovereenkomst

In Nederland is het niet wettelijk verplicht om een samenlevingscontract (ook wel samenlevingsovereenkomst genoemd) aan te gaan. Vaak is het wel verstandig om een samenlevingscontract op te stellen om de verhoudingen tussen de samenwoners goed vast te leggen. Enkele redenen waarom het nuttig kan zijn om een samenlevingscontract op te stellen:

 • U kunt bepalen dat gezamenlijke bezittingen bij overlijden naar de langstlevende gaan.
 • Een samenlevingsovereenkomst zorgt er vaak voor dat bij overlijden veel minder erfbelasting verschuldigd is.
 • Het partnerpensioen kan aan uw partner worden toegekend. Sommige pensioenfondsen stellen hiervoor een samenlevingscontract verplicht.

 

Indien u ook kinderen (al dan niet uit eerdere relaties) heeft, is een samenlevingscontract alleen vaak niet voldoende. In dit geval is er ook een testament nodig om uw erfenis te regelen. De notaris kan u hier uitgebreid over informeren.

Offerte aanvragen


Huwelijkse voorwaarden/
partnerschapsvoorwaarden

Tot 1 januari 2018 kenden wij in Nederland als wettelijk systeem de algehele gemeenschap van goederen, zowel bij huwelijk als bij geregistreerd partnerschap. Dit betekende dat de afzonderlijke vermogens van de echtgenoten/geregistreerde partners werden samengevoegd tot één gemeenschappelijk vermogen. Iedere echtgenoot / partner had recht op de helft van het totale vermogen.

Vanaf 1 januari 2018 kennen wij als (nieuw) wettelijk stelsel de beperkte gemeenschap van goederen. Beperkt, omdat voorhuwelijks (privé-)eigendom van de echtgenoot niet gedeeld hoeft te worden. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die voor en tijdens het huwelijk worden ontvangen. In dit nieuwe stelsel moet u een notariële akte sluiten wanneer u toch een algehele gemeenschap van goederen wenst.

Wilt u voorkomen dat de wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen ontstaat? Dan dient u voorafgaand aan het huwelijk/geregistreerd partnerschap een overeenkomst aan te gaan. Dit wordt ook wel huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden genoemd. Deze akte moet door de notaris worden opgesteld. Er zijn verschillende redenen om huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Bijvoorbeeld wanneer u binnenkort een eigen onderneming wilt starten of beschikt over (familie)vermogen dat privé-eigendom moet blijven. Huwelijkse voorwaarden kunnen ook tijdens het huwelijk worden aangegaan. Bijvoorbeeld als u tijdens het huwelijk start met een onderneming.

Testament

Het is belangrijk dat u de zaken rondom uw erfenis goed geregeld heeft. In Nederland bestaat er een regeling voor echtgenoten met kinderen. Voor deze groep is het sinds 1 januari 2003 zo geregeld dat alle bezittingen en schulden bij overlijden van één van de ouders naar de langstlevende gaan. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Voor samenwoners met kinderen heeft de wet niets geregeld. Het is in dat geval zeker verstandig om naar de notaris te gaan om het een en ander te bespreken betreffende uw situatie, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een testament.

 

Een testament biedt zekerheid; zo bepaalt u zelf wat er gebeurt met uw bezittingen als u komt te overlijden. Een testament treedt pas in werking na uw overlijden. In uw testament kunt u uw persoonlijke, financiële en juridische voorkeuren op laten nemen. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende situaties waarin het nuttig is om een testament op te laten stellen of aan te passen, zijn:

 • u wilt andere erfgenamen (dan de wettelijke erfgenamen) benoemen of een andere verdeling aanhouden;
 • u wilt een kind onterven;
 • u woont samen en hebt kinderen;
 • u bent ongehuwd en wilt uw partner uw privé-bezittingen nalaten;
 • u wilt bepalen wie er voor uw kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden (voogdij/bewind);
 • u heeft kinderen uit een eerdere relatie;
 • u wilt een goed doel (mede) benoemen als erfgenaam;
 • u wilt een uitsluitingsclausule regelen in uw testament;
 • u wilt een executeur benoemen die uw nalatenschap kan afwikkelen na uw overlijden.

Levenstestament

De afgelopen 10 – 15 jaar is een levenstestament vaak in het nieuws gekomen. Mede op aanraden van diverse consumentenorganisaties, maar ook vanuit banken, verzekeringsmaatschappijen en het notariaat wordt het aangeraden om uw wensen bij leven vast te leggen. Het gaat dan om uw wensen over wat er tijdens uw leven moet gebeuren wanneer u zelf niet meer in staat bent om (rechts-)handelingen te verrichten of zelfs wilsonbekwaam bent geworden door ziektes zoals alzheimer, parkinson of dementie. U geeft in dat geval volmachten af aan bijvoorbeeld uw partner en opvolgdend de kinderen om namens u de zaken goed te regelen. In dit levenstestament kunt u voor uw gevolmachtigden spelregels vaststellen en ook (in samenspraak met uw huisarts) medische zaken, zoals een behandelverbod, niet-reanimeerverklaring of zelfs euthanasieverzoek regelen.

Echtscheiding

Een echtscheiding is een emotioneel proces dat een hoop stress met zich meebrengt. Het is voor iedereen belangrijk om te proberen de scheiding goed, eerlijk en praktisch te
regelen, zonder dat de aanstaande ex-partners hoogoplopende ruzie krijgen. Hetzelfde geldt voor niet-gehuwde partners die uit elkaar gaan en geregistreerde partners die een beëindigingsovereenkomst (te vergelijken met een echtscheidingsconvenant) moeten opmaken. In dat geval worden bijvoorbeeld een samenlevingscontract of partnerschapsvoorwaarden beëindigd en daar zijn goede afspraken voor nodig. Het liefst zonder te veel onenigheden. Overleggen en afspraken maken gaat een stuk makkelijker met de hulp van een deskundige en objectieve professional die adviseert en begeleidt, bijvoorbeeld uw notaris.

Voor de afwikkeling van uw echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap bent u in goede handen bij notaris Arend Koster. Hij staat bekend om zijn onpartijdigheid en expertise op het gebied van familierecht, huwelijksvermogensrecht en de bijbehorende fiscale wetgeving. Hierdoor kan hij u bijstaan in alle facetten van uw echtscheiding. U kunt hierbij denken aan de bespreking van de alimentatieberekening, het opstellen van het convenant, het passeren van de akte van verdeling en advies over uw testament. Bij een echtscheiding komt er al genoeg op u af, daarom houden wij het gehele proces graag in één hand. Dit brengt gemak met zich mee voor u en is eenvoudiger in de afwikkeling. Daarnaast is het kostenbesparend en zorgt het voor onpartijdigheid en geheimhouding. Speciaal voor dit soort zaken zijn wij een samenwerking aangegaan met een advocatenkantoor. Zo kunnen wij u, daar waar nodig en vereist, de juiste juridische bijstand verlenen.

Bij Notariaat West Betuwe bent u verzekerd van deskundige afhandeling van uw echtscheiding. Er zal wel steeds een advocaat noodzakelijk zijn voor de indiening van het verzoek, maar ook daarvoor hebben wij de juiste ingangen en connecties.

Waar kunt u ons vinden?

Op de locatie is parkeren gratis. U kunt ons vinden aan de linkerzijde van het pand op de eerste verdieping. In geval van een fysieke beperking kunt u gebruik maken van de lift.

Binnenkort beschikbaar

Het Portaal

Binnenkort kunt u gebruikmaken van het Portaal van Notariaat West Betuwe om uw online dossier in te zien.

Nog even geduld alstublieft!