diensten

Wonen & hypotheek

Wonen & hypotheek

Een groot onderdeel van het notariële werk is de begeleiding van de koper wanneer er een huis wordt gekocht of een financiering voor de aankoop van een woning moet worden geregeld door middel van de hypothecaire geldlening. De levering moet altijd in een notariële akte plaatsvinden; het vestigen van de hypotheek ook.

Koopovereenkomst

Bij het kopen van een huis moet eerst een koopovereenkomst worden opgesteld. Hierin leggen de koper en verkoper afspraken over het huis vast. Het is wettelijk verplicht om de aankoop van een huis schriftelijk vast te leggen (consumentenkoop) en drie dagen bedenktijd te bieden aan de koper. Het opstellen van een koopovereenkomst kan bij de notaris, maar gebeurt meestal bij de makelaar. Nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend, moet de woning nog officieel in eigendom worden overgedragen bij de notaris. Voor deze overdracht kiest de koper de notaris, behalve bij projectmatige aankoop (bijvoorbeeld nieuwbouw).

Offerte aanvragen


Overdracht

Hoe werkt dat?

De overdracht van een huis vindt plaats door middel van een leveringsakte. Deze akte wordt opgesteld door de notaris en moet overeenkomen met afspraken uit de koopovereenkomst en het oude eigendomsbewijs van de verkoper. Bij het opstellen van de leveringsakte controleert de notaris of de verkopers bevoegd zijn om het huis te verkopen en of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten. Bovendien vraagt hij de gegevens op van alle betrokkenen bij de akte. Hier zijn zowel voor de koper als de verkoper kosten aan verbonden. Als de gegevens allemaal in orde zijn, gaat de notaris verder met het opstellen en opsturen van de akte naar alle betrokkenen. Vervolgens wordt de akte op kantoor ondertekend door de verkoper, koper en notaris. Na deze ondertekening zorgt de notaris voor de inschrijving van de akte bij het Kadaster. Hierna ontvangt u van de notaris het (nieuwe) bewijs van eigendom.

De overdracht kan plaats vinden vrij op naam of kosten koper:
Verschil koopovereenkomst en leveringsakte

Hypotheek

Bij het kopen van een huis moet de koper kijken hoe het huis gefinancierd kan worden. Financiering vindt plaats met een geldlening bij de bank (of via lening/schenking van familie). De bank vraagt hiervoor hypothecaire zekerheid. Dit houdt in dat de bank de woning kan verkopen via een executieveiling als u de lening niet (op tijd) terugbetaalt. Voorafgaand aan het opstellen van de hypotheekakte moeten eerst de benodigde stukken worden ingeleverd bij de bank en moet de offerte worden ondertekend. Vervolgens stuurt de bank een opdrachtbrief voor het maken van een hypotheekakte aan de notaris.

Na controle van alle relevante gegevens verstuurt de notaris het ontwerp van de akte en de afrekening. Vervolgens wordt de hypotheekakte ondertekend en zorgt de notaris voor de inschrijving van de akte bij het Kadaster. Ook bericht de notaris de bank over de hypotheekvestiging en zorgt hij voor de benodigde financiële transacties. Bij een hypotheekakte geldt ook (net als bij de koopovereenkomst) dat de koper de notaris kiest, zelfs als er sprake is van projectmatige aankoop zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

Doorhalen hypotheek

Bij verkoop van uw woning of het oversluiten van uw hypotheek dient de huidige hypotheek uit de kadastrale registers te worden verwijderd. Dit gebeurt door middel van een notariële akte, de zogenaamde akte van royement. De notaris vraagt hiervoor bij de bank een aflosnota op. Hieruit blijkt welk bedrag de verkoper aan de bank moet voldoen om de hypothecaire lening af te lossen. Ook geeft de bank een volmacht aan de notaris om de akte van royement op te stellen. U als cliënt hoeft de akte van royement niet te ondertekenen. De kosten voor dit (administratieve) proces zijn voor rekening van de verkoper en vallen niet onder de kosten koper.

Waar kunt u ons vinden?

Op de locatie is parkeren gratis. U kunt ons vinden aan de linkerzijde van het pand op de eerste verdieping. In geval van een fysieke beperking kunt u gebruik maken van de lift.

Binnenkort beschikbaar

Het Portaal

Binnenkort kunt u gebruikmaken van het Portaal van Notariaat West Betuwe om uw online dossier in te zien.

Nog even geduld alstublieft!